Databeskyttelseserklæring

1. Dataansvarlig (i det følgende kaldet "vi")

Kikkoman Trading Europe GmbH
Direktører: Hidekazu Yoshihashi, Masahiro Kobayashi
Theodorstraße 180
40472 Düsseldorf
Tyskland 

Telefon: +49 (0)211/5 37 59 40
Fax: +49 (0)211/5 37 95 55
E-mail: info@kikkoman.eu

Yderligere oplysninger om udbyderen findes under Information (Impressum).

2. Databeskyttelsesrådgiver

Mr. Nobuaki Negishi
Corporate Officer
Legal & Compliance Department
General Manager
KIKKOMAN CORPORATION
2-1-1 Nishi-Shinbashi
Minato-ku, Tokyo 105-8428
Japan

Telefon: +81 (0)3-5521-5175
E-mail: nnegishi@mail.kikkoman.co.jp

3. Personoplysninger, formålet med og lovgrundlag for behandling af personoplysninger

Nærværende databeskyttelseserklæring har til formål at oplyse om, hvordan og i hvilket omfang samt til hvilke formål vi indsamler og behandler personoplysninger, når du bruger vores websted. 

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende kaldet "den registrerede"). Ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som fx et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for den pågældende fysiske persons identitet.

Formålet med behandling af personoplysninger på vores websted er kunne stille et websted med oplysninger om vores tilbud og vores virksomhed til rådighed. 

Der behandles udelukkende personoplysninger på vores websted, når dette er nødvendigt i relation til følgende formål:

 • i relation til brug af webstedet (lovgrundlag: databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, pkt. 1 a) og/eller artikel 6, stk. 1, pkt. 1 b));
 • i relation til forfølgelse af vores interesse i at forbedre brugeroplevelsen, reklamere for vores produkter eller opretholde sikkerheden ved brug af webstedet (lovgrundlag: databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, pkt. 1 f));
 • i relation til udnyttelse af tilbuddene på webstedet og i relation til foranstaltninger forud for indgåelsen af en aftale, herunder især indtastninger i formularfelter (lovgrundlag: databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, pkt. 1 a) og/eller artikel 6, stk. 1, pkt. 1 b));
 • i relation til indgåelse og gennemførelse af aftaler (lovgrundlag: databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, pkt. 1 a) og/eller 1 b)) og/eller
 • i relation til opfyldelse af en retlig forpligtelse, som vi er underlagt (herunder fx skattemæssige krav). 

Yderligere oplysninger om behandling af data fremgår nedenfor under de enkelte overskrifter:

a. Besøgsdata/serverlogfiler 

Når du besøger vores websted, registrerer og gemmer serverne automatisk de oplysninger, din browsersender, såkaldte serverlogfiler. Disse oplysninger omfatter følgende:

 • navnet på den åbnede webside,
 • filen,
 • datoen og klokkeslættet for sideåbningen,
 • den overførte datamængde,
 • meddelelse om sideåbningen,
 • browsertype og version,
 • brugerens operativsystem,
 • referrer URL (den sidst besøgte side),
 • IP-adressen på den anmodende enhed og  
 • udbyderen.

Systemet er nødt til at gemme IP-adressen midlertidigt for kunne sende den webside, du ønsker at åbne, til din enhed. Det betyder, at det er nødvendigt at gemme IP-adressen under dit besøg på webstedet. Disse data sammenkobles ikke med data fra andre kilder. Oplysningerne bruges udelukkende til at analysere og opretholde den tekniske drift af serverne og netværket. Lovgrundlaget herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, pkt. 1 f).

b. Cookies 

Vores websted bruger til dels såkaldte cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes af din browser på din enhed. Cookies har til formål at gøre vores websted mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Lovgrundlaget herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, pkt. 1 a), når du har givet samtykke til brug af cookies, og i øvrigt vores beskrevne legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, pkt. 1 f). 

Brugen af cookies sker til dels i form af såkaldte session cookies. Disse slettes automatisk efter dit besøg på webstedet. Andre cookies gemmes på din enhed, indtil du selv sletter dem. 

De fleste cookies indeholder en entydig identifikation, det såkaldte cookie-ID. Det er en tegnrækkefølge, som gør det muligt at identificere, hvilke servere og internetsider browseren åbnede, da den pågældende cookie blev gemt. Det betyder, at der kan kendes forskel på den pågældende browser og browsere med andre cookies, og de enkelte browsere kan således identificeres og genkendes på det entydige cookie-ID. Ved hjælp af cookies er det også muligt at indsamle oplysninger om brugeraktiviteten på et websted, fx antallet af besøgende på en side pr. måned.

Denne cookie-funktion bruges på en lang række websteder og servere med henblik på at kunne tilbyde mange af de grundlæggende tjenester, som vi også gør brug af på nettet:

Cookies sættes dels for at kunne dokumentere, at du har accepteret brug af cookies, såfremt dette er tilfældet, og dels for at kunne gøre brug af de tjenester, der er anført under de nedenstående bogstaver. En komplet oversigt over de i givet fald satte cookies, herunder yderligere oplysninger om de relevante tredjeparter, varigheden af brugen samt om dine samtykke- og indstillingsmuligheder finder du her: https://www.kikkoman.dk/databeskyttelseserklaering/#cmpscreen

Hvis du eksempelvis markerer en opskrift på vores websted via bogmærkefunktionen, registreres det i en cookie, hvilken opskrift du har bogmærket.

Der sættes også en cookie, når du logger på her hos os – i forbindelse med login som erhvervskunde – så du ikke behøver at logge på ved senere besøg, idet din browser vil blive genkendt.

I forbindelse med alle disse processer gemmes der således oplysninger i cookies for at facilitere de forskellige funktioner. Lovgrundlaget herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 f). 

Desuden bruges der cookies for at kunne tilbyde den enkelte bruger relevante annoncer, for at måle og dokumentere kampagners effekt og for at undgå, at en bruger ser de samme annoncer flere gange. Du kan læse mere om de Google-cookies, vi bruger på vores websted, via denne side: https://policies.google.com/technologies/types?hl=da. Lovgrundlaget herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 f).

Du kan indstille din browser til at informere dig om, at en side sætter cookies, så du har mulighed for kun at tillade cookies i enkeltstående tilfælde, for generelt at afvise eller acceptere cookies i bestemte tilfælde, eller for at slette cookies automatisk, når du lukker browseren. Du kan administrere de Google-cookies, vi anvender, via denne side: https://policies.google.com/technologies/managing?hl=da

Desuden kan du forhindre, at Google registrerer og behandler de data, som cookien genererer og gemmer i relation til din brug af webstedet, ved at downloade og installere et browser-plugin, der er tilgængeligt via følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Vær opmærksom på, at webstedets funktionalitet kan være nedsat, hvis du vælger at deaktivere cookies.

c. Kontakt via e-mail

Når du kontakter os via e-mail, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af e-mailen, herunder dine kontaktoplysninger, med henblik på at kunne besvare og behandle din henvendelse og evt. senere spørgsmål. Lovgrundlaget herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, pkt. 1 a) og/eller artikel 6, stk. 1, pkt. 1 b). Derudover har vi en legitim interesse i at behandle de pågældende data med henblik på at forhindre misbrug og sikre sikkerheden af vores systemer; retsgrundlaget herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, pkt. 1 f).

d. Kontaktformular

Når du kontakter os via vores kontaktformular, behandler vi dine personoplysninger fra kontaktformularen, herunder din IP-adresse og de kontaktoplysninger, du har angivet i formularen, med henblik på at kunne besvare og behandle din henvendelse og evt. senere spørgsmål. Lovgrundlaget herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, pkt. 1 a) og/eller artikel 6, stk. 1, pkt. 1 b). Derudover har vi en legitim interesse i at behandle de pågældende data med henblik på at forhindre misbrug og sikre sikkerheden af vores systemer; retsgrundlaget herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, pkt. 1 f).

e. Nyhedsbrev, opskriftsabonnement

Når du indtaster din e-mailadresse for at abonnere på vores opskrifter, får du hver uge tilsendt idéer til opskrifter med vores produkter. Du kan se eksempler på opskrifterne her: http://www.kikkoman.dk/opskrifter/

Når du har tilmeldt dig, sender vi en e-mail til den indtastede e-mailadresse. I denne mail bliver du bedt om at bekræfte din tilmelding ved at klikke på et link. Det er nødvendigt for at forhindre, at uvedkommende uretmæssigt indtaster din e-mailadresse og dermed tilmelder dig som abonnent på vores opskrifter uden dit samtykke. Som dokumentation for denne såkaldte double opt in-metode bliver tilmeldingsproceduren protokolleret, idet tidspunktet for tilmeldingen og bekræftelsen samt IP-adressen gemmes. Desuden behandler vi dine personoplysninger i form af din e-mailadresse i forbindelse med forsendelse af opskrifterne. E-mail-forsendelsen sker via tjenesten Amazon. Vi har indgået en databehandlingsaftale med vores serviceudbyder.

Lovgrundlaget herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, pkt. 1 a) og/eller artikel 6, stk. 1, pkt. 1 b). Derudover har vi en legitim interesse i at behandle de pågældende data med henblik på at forhindre misbrug og sikre sikkerheden af vores systemer; retsgrundlaget herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, pkt. 1 f).

Du kan til enhver tid afmelde dig og opsige dit opskriftsabonnement via et link, som vi medsender i hver e-mail, eller ved at sende en besked til os via de ovenstående kontaktoplysninger. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden.

f. Brugerkonto 

Ved oprettelse af en brugerkonto for erhvervskunder på vores online-portal behandler vi dine indtastede oplysninger indtil brugerforholdets ophør med henblik på at kunne stille en online-brugerkonto til rådighed. Hvad angår de obligatoriske oplysninger henviser vi til vores salgs- og leveringsbetingelser, som findes i sektionen for erhvervskunder. Lovgrundlaget herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, pkt. 1 a) og/eller artikel 6, stk. 1, pkt. 1 b). Derudover har vi en legitim interesse i at behandle de pågældende data med henblik på at forhindre misbrug og sikre sikkerheden af vores systemer; retsgrundlaget herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, pkt. 1 f).

g. Google Analytics

Vores websted bruger Google Analytics, en webanalyseservice fra Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (i det følgende kaldet "Google") med henblik på at analysere brugen af webstedet og forbedre webstedets indhold og udformning. Google er certificeret i henhold til "Privacy Shield"-databeskyttelsesaftalen mellem USA og EU og har dermed forpligtet sig til at overholde EU's regler om databeskyttelse. Desuden har vi indgået en databehandlingsaftale med Google. I henhold til denne aftale forpligter Google sig til at beskytte vores brugeres personoplysninger og til at behandle disse i overensstemmelse med vores databeskyttelsesregler, herunder især ikke at videregive oplysningerne til tredjemand.

Google Analytics benytter såkaldte "cookies", dvs. tekstfiler, der gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af webstedet, jf. punkt b. ovenfor. De oplysninger om din brug af webstedet, der genereres og indsamles ved hjælp af cookies, overføres som regel til en af Googles servere i USA, hvor oplysningerne gemmes. Den IP-adresse, som Google Analytics overfører fra din browser, sammenkobles ikke med andre data fra Google.

Vi har aktiveret IP-anonymisering på vores websted. Det betyder, at din IP-adresse bliver forkortet af Google forud for overførslen inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre stater, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde bliver hele IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vores foranledning vil Google på baggrund af disse oplysninger analysere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om trafikken og aktiviteterne på webstedet samt udføre andre serviceydelser for os i relation til brugen af webstedet og internettet. Lovgrundlaget herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, pkt. 1 f).

Du kan forhindre lagring af cookies ved at indstille din browser-software tilsvarende; vi gør dog opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne udnytte alle funktioner på vores websted i fuldt omfang, jf. punkt b. ovenfor. Desuden kan du forhindre, at de data, som genereres og indsamles ved hjælp af cookien i relation til din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse), overføres til og behandles af Google, ved at downloade og installere et browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link: Installer browser-pluginet her.

Du kan finde flere oplysninger om brugerbetingelser og databeskyttelse på https://www.google.com/analytics/terms/dk.html og på https://policies.google.com/?hl=da.

h. Integration af tredjepartstjenester og tredjepartsindhold (Google Maps, RSS-feeds, grafikker fra andre websteder, videoer fra YouTube osv.)

Det kan forekomme, at der på vores internetsider gøres brug af tredjepartsindhold som fx videoer fra YouTube, kortmateriale fra Google Maps, RSS-feeds eller grafikker fra andre websider. Dette forudsætter altid, at udbyderne af det pågældende indhold (i det følgende kaldet "tredjepartsudbydere") bliver bekendt med brugernes IP-adresser, da de ikke ville være i stand til at overføre indholdet til den enkelte brugers browser uden at have IP-adressen. IP-adressen er således nødvendig for at kunne vise indholdet rigtigt. Vi bestræber os på kun at gøre brug af indhold fra udbydere, der udelukkende bruger IP-adressen med henblik på overførsel af indhold. Tredjepartsudbydere kan fx gemme IP-adressen til statistiske formål. Du kan forhindre den slags dataoverførsler ved at deaktivere "Javascript" i din browser eller ved at gøre brug af de nedenstående opt out-muligheder. I så fald fravælger du dog også muligheden for at gøre brug af tredjepartstjenester og for visning af indhold fra tredjepart.

Vi integrerer til dels nedenstående tredjepartstjenester og tredjepartsindhold på vores sider:

1. Landkort fra tjenesten Google Mapsfra tredjepartsudbyderen Google. 

2. Videoer fra platformen YouTubefra tredjepartsudbyderen Google.

Når du har givet samtykke, er lovgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, pkt. 1 a) og/eller artikel 6, stk. 1, pkt. 1 b), hvis behandlingen af dine data er nødvendig for opfyldelsen af en aftale, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelsen af en aftale, eller databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, pkt. 1 f), når behandlingen af dine data er nødvendig med henblik på forfølgelse af vores interesse i at forbedre brugeroplevelsen, reklamere for vores produkter eller opretholde sikkerheden ved brug af webstedet.

i. Vores tilstedeværelse på de sociale medier Facebook og Instagram

På vores websted på www.kikkoman.dk bruger vi ingen social-media-plugins, men linker kun til vores tilstedeværelse på de sociale medier ved hjælp af almindelige links (såkaldte hyperlinks). Når du besøger vores websted, sker der således ingen umiddelbar databehandling i relation til de sociale medieplatforme. 

Hvis du går ind på de sociale medieplatforme og besøger vores profiler der, gør vi dog opmærksom på følgende:

Facebook

Webstedet www.facebook.com drives af Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Til hvilket formål og i hvilket omfang Facebook behandler dine data, og hvilke rettigheder og indstillingsmuligheder du har for at beskytte dit privatliv som bruger, fremgår af Facebooks databeskyttelseserklæring: https://www.facebook.com/about/privacy/

Hvis du er medlem af Facebook, men ikke ønsker, at Facebook indsamler data om dig via vores websted og sammenkobler disse med de medlemsdata, som Facebook gemmer om dig, skal du logge af Facebook og slette dine cookies, før du besøger vores websted.Du har mulighed for at foretage andre indstillinger og gøre indsigelse mod brug af data til reklameformål via dine profilindstillinger på Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via den US-amerikanske side http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-siden http://www.youronlinechoices.com/

Instagram 

Webstedet www.instagram.com drives af Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025 USA ("Instagram"). Til hvilket formål og i hvilket omfang Instagram behandler dine data, og hvilke rettigheder og indstillingsmuligheder du har for at beskytte dit privatliv som bruger, fremgår af Instagrams databeskyttelseserklæring: https://help.instagram.com/155833707900388

Hvis du er medlem af Instagram, men ikke ønsker, at Instagram indsamler data om dig via vores websted og sammenkobler disse med de medlemsdata, som Instagram gemmer om dig, skal du logge af Instagram og slette dine cookies, før du besøger vores websted. Du har mulighed foretage andre indstillinger og gøre indsigelse mod brug af data via dine profilindstillinger på Instagram: https://help.instagram.com/284802804971822?helpref=page_content

j. Adobe Typekit

Vi bruger Adobe Typekit til webstedets visuelle udformning. Lovgrundlaget herfor er artikel 6 (1) f) i EU's databeskyttelsesforordning. Formålet med brugen af Typekit er at kunne gøre nytte af bestemte skrifttyper på webstedet, hvilket samtidig er vores legitime interesse. Typekit-tjenesten sætter eller bruger ingen cookies for at kunne vise de pågældende skrifttyper. I forbindelse med Typekit-tjenesten registrerer Adobe følgende oplysninger: De viste skrifttyper; sats-ID; konto-ID; hvilken tjeneste der tilvejebringer skrifttyperne; hvilket program der anmoder om skrifttyperne; hvilken server der tilvejebringer skrifttyperne; host-navnet på siden, hvor skrifttyperne indlæses. Du kan forhindre, at Typekit registrerer disse oplysninger, ved at deaktivere JavaScript i din browser.

4. Modtagere af personoplysninger

Personoplysninger videregives til modtagere i følgende kategorier:

eksterne databehandlere, navnlig identifikationstjenester, softwareudviklere, server-hostingvirksomheder, nyhedsbrev-udsendelsestjenester (Amazon), kundesupport og webanalysetjenester (Google).

Bortset fra dette vil dine persondata ikke blive videregivet til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke, medmindre vi er lovmæssigt forpligtet hertil, eller videregivelsen af dine data er absolut nødvendig for gennemførelsen af en aftale.

5. Opbevaringens varighed

Vi sletter dine personoplysninger, så snart formålet med behandlingen er opfyldt.

Gemteserverlogfilerog IP-adresser slettes senest efter 90 dage.

Ved registrering af data med henblik på gøre indholdet på webstedet tilgængeligt slettes disse, når den pågældende session afsluttes. Session-cookiesslettes således automatisk, når du lukker browseren og afslutter din session.

Cookies bliver gemt på din enhed, og du kan selv kontrollere brugen og sletningen af cookies, jf. ovenfor.

Vi behandler dine personoplysninger fra dine henvendelservia e-mailog vores kontaktformular, indtil vi har færdigbehandlet din henvendelse og afsluttet sagen helt. Herefter slettes oplysningerne. Vi gør dog opmærksom på, at vi i forbindelse med retshandler med dig kan være underlagt handels- og skatteretlige bestemmelser om opbevaringspligt for visse oplysninger i mindst seks (iht. § 257 i den tyske handelslov [HGB/Handelsgesetzbuch]) eller ti år (iht. § 147 i den tyske skattelov [AO/Abgabenordnung]), hvilket også kan omfatte indholdet af almindelige henvendelser og e-mails. 

Nyhedsbrev- og opskriftsabonnementsoplysningergemmes, så længe dit abonnement er aktivt, og slettes ved abonnementets ophør.

Brugerkontooplysningerslettes ved brugeraftalens ophør, når der ikke foreligger aftalemæssige eller lovmæssige forpligtelser, der er til hinder for at slette oplysningerne, som fx handels- eller skatteretlige opbevaringspligter.

Hvad angår Google Analytics-oplysningerhar vi forudindstillet en slettecyklus på 14 måneder.

Hvis du indsender en jobansøgning online, sletter vi dine overførte personoplysninger og ansøgningerseks måneder efter ansøgningsprocedurens udløb.

I øvrigt kontrollerer vi med årlige intervaller, om gemte oplysninger kan slettes. Det er tilfældet, hvis formålet med databehandlingen og forudsætningerne for det retlige grundlag for behandlingen er bortfaldet, og der ikke foreligger nogen lovmæssig pligt til fortsat at opbevare oplysningerne.

6. Afgivelse af personoplysninger og de registreredes rettigheder 

Du er ikke lovmæssigt forpligtet til at afgive dine personoplysninger. Dette kan dog være nødvendigt med henblik på at kunne indgå en aftale eller gøre brug af funktionerne på webstedet. Det betyder, at du i givet fald ikke vil have mulighed for at indgå en aftale eller gøre brug af en funktion på webstedet, hvis du ikke afgiver dine personoplysninger. Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser på webstedet, og der foretages ingen profilering.

De registreredes rettigheder følger bl.a. af databeskyttelsesforordningens artikel 15 til 23 og artikel 77 samt af §§ 32 til 37 i den nye tyske databeskyttelseslov [Bundesdatenschutzgesetz – neu]. 

I relation til dine personoplysninger har du over for os ret til

 • indsigt,
 • berigtigelse,
 • sletning,
 • begrænsning af behandling og
 • dataportabilitet.

Desuden har du ret til at gøre

 • indsigelse

mod behandling af dine personoplysninger.

Hvis du har samtykket i behandling af dine personoplysninger, har du ret til at

 • trække dit samtykke tilbage

med fremtidig virkning.

Alle henvendelser, forespørgsler, opfordringer og meddelelser bedes rettet direkte til os, se ovenfor under punkt 1.

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med lovgivningen om databeskyttelse, har du til enhver tid

 • ret til at indgive klage

til den kompetente tilsynsmyndighed, jf. artikel 77 i den generelle forordning om databeskyttelse. Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du således ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller dit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med databeskyttelsesforordningen. 

Den kompetente tilsynsmyndighed er for vores vedkommende: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf, Tyskland.